СГРАДИ ОТ ТВОРЧЕСКИЯ КВАРТАЛ „ТАЛЯНА“ ЩЕ ВИДИМ В ИЗЛОЖБАТА НА АРХ. БЕЛИН МОЛЛОВ „АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ”

Архитектурното наследство на България, майсторски изобразено с акварел, ще представи [...]