Варна получи уникалната възможност да участва активно в процеса на съвместно проектиране на инициативата Нов европейски Баухаус, след като сдружение „Таляна“ бе избрано за партньор в първата дизайн фаза на проекта.Партньорската мрежа на инициативата включва организации от цяла Европа, които съвместно да допринеса за реализирането и популяризирането на целите на Новия Европейски Баухаус.

Новият Европейски Баухаус е инициатива, която има за цел да доведе Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за изграждането на едно ново устойчиво, приобщаващо и красиво бъдеще. Въпреки че звучи като екологичен или икономически проект, тази инициатива е всъщност един иновативен културен проект за Европа. Новият Баухаус е замислен като творческо пространство на синергия между науката, технологиите, културата и изкуствата и предприемачеството. Архитекти, инженери, дизайнери, учени и артисти работят заедно, за да намерят решение за едно по-добро зелено и дигитално бъдеще.

Усилената работа по кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019 и последвалото домакинство на инициативата Варна – Европейска младежка столица 2017 бяха движеща сила за града да постави на фокус нова политика за развитие – за по-иновативна, по-зелена, млада и артистична среда.

Участието на сдружение „Таляна“ в процесите на градското развитие и създаване на концепции за обществени пространства кореспондира с целите на инициативата НЕБ за трансформация и свързването на иновации, креативност и дизайн с качеството на живот в градовете. Изборът на сдружението за партньор е признание за успеха на работата на този млад екип и за големия потенциал на нашия град.

Фазата на съвместно проектиране приключи в средата на 2021 г. с обявяването на Наградите на НЕБ за съществуващи постижения и подкрепа на нововъзникващи концепции и идеи. Те дават видимост на примерите и концепциите, които показват че вече съществуват красиви, устойчиви и приобщаващи места в нашите територии, общности и практики, като проправят пътя към бъдещето.
През септември 2021 г. предстои приемане от Европейската комисия на документ за политиката — Съобщение на Комисията относно Новия Европейски Баухаус. В него ще се докладва за етапа на проектиране, ще бъдат представени възникналите по време на етапа на изслушване основни принципи и те ще бъдат превърнати в набор от насоки и действия.

На този етап ще бъде публикуван и първият пакет от покани за представяне на предложения с цел подбор и подкрепа на проекти в рамките на НЕБ, включително някои пилотни демонстрационни проекти.

Повече информация за Новия Европейски Баухаус и за партньорите е налична на официалната страница:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_bg