За проекта Очарованието на Таляна

Екип от специалисти от Сдружение Таляна от няколко месеца работи по проект, свързан с опазването на сгради-паметници на културата в историческото ядро на Стара Варна – Таляна. (Припомняме, че Таляна е името на обособения в централната част на града район, който постепенно се развива като артистичен квартал по модела на Капана – квартала на творческите индустрии в Пловдив.) В началото на юни предстои да приключи първата – проучвателна по своя характер – фаза на проекта Очарованието на Таляна, като aнглийската версия на заглавието му е aDOORable Talyanaа мотото – С любов към историята.

Целта на проекта е да се оптимизират процесите по опазване на архитектурното наследство, като се започне с анализ на съществуващите взаимовръзки и взаимодействия между всички заинтересовани страни. За да може – по думите на арх. Александра Бабунска, да се отворят вратите (и в пряк, и в преносен смисъл) към културното наследство, към красотата, съградена в миналото. (Оттам и играта на думи, изразена графично в оформлението на английското заглавие на проекта – aDOORable. Така то представлява комбинация от три думи: adorable (очарователен), door (врата) и able (способен – в случая способен да отвори вратата към архитектурните ценности). Чрез добавяне на още едно О към думата adorable, графичното акцентиране на DOOR с главни букви и обособяване на able с малки се предават още две допълнителни значения посредством заглавието на проекта, което иначе би се превеждало на български само като очарователен.)

В дългосрочен план вследствие на оптимизирането на процесите по опазване на недвижимото материално наследство се очаква да се подобри състоянието на сградите, а оттам и на градската среда, и на качеството на живот като цяло. Очаква се също и квартал Таляна, в който са концентрирани голям брой ценни архитектурни обекти, да стане по-атрактивен, да се предлага успешно като културно-туристически продукт.

По време на предпроектното проучване членовете на екипа, сред които архитекти, историк, специалист с опит в социологическите проучвания, дизайнери и др., се бяха фокусирали върху три задачи: да се изследват възможностите, да се генерират идеи и да се развие иновация. Планирано беше в някои дейности да се поканят да вземат активно участие представители на основните целеви групи, сред които собствениците на сгради паметници на културата (и особено на такива в лошо състояние) и заинтересовани граждани. За съжаление, от страна на собствениците, чиято роля е една от ключовите в процеса, беше отчетен недостатъчен интерес – поне засега, на етап предпроектно проучване.

Сграда на улица "Дръзки"

Сграда на ул. Дръзки, за възстановяването на която се надяваме, че собствениците ще вземат мерки

Реализираните до този момент дейности по проекта Очарованието на Таляна/aDOORable Talyana обаче успяха да привлекат вниманието на организаторите на Международната научна конференция по архитектура и строителство, която се провежда ежегодно във Варна. И д-р арх. Жечка Илиева, преподавател по История на архитектурата и Опазване на архитектурното наследство във ВСУ, в качеството си на председател на организационния комитет на конференцията, покани представители на екипа да представят Очарованието на Таляна.

Конференцията

Тазгодишното девето издание на международната конференция по архитектура и строителство ArCivE се проведе от 31 май до 2 юни – по традиция във Варненския свободен университет. За участие във форума се бяха регистрирали 110 български и 20 чуждестранни лектори. Сред участниците от България имаше изявени български учени и изследователи, докторанти, а също и студенти, които правят първи стъпки в научните си изяви.

Чуждестранните гости бяха от университета „Гоце Делчев“ от Щип, Северна Македония, университета „Малтепе“ в Истанбул, Турция, университета в Ниш, Сърбия, университет „Tottori“ в Япония, „Политехника ди Милано“, Италия, университет „Устър“ в Англия и др. А интерес към събитието, освен студенти и професионалисти от Варна, проявиха също преподаватели и студенти от много български висши училища: от УАСГ, от Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Нов български университет, СУ „Климент Охридски“, Лесотехническия университет, БАН – Институт по механика, Икономически университет – Варна, университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас и др.

Представени бяха доклади от различни тематични области, сред които: Строителни материали и технологии, Актуални насоки в развитието на екологичната архитектура, Дигитални технологии в архитектурата и дизайна, Устойчиво развитие на средата и обществото, Опазване на културно-историческото наследство и др.

Очарованието на Таляна и проекта Adoorable

арх. Явор Панев и арх. Венцислава Недялкова

Проекта Очарованието на Таляна от името на целия екип, работил по него досега, представиха арх. Венцислава Недялкова и арх. Явор Панев.  Венцислава Недялкова е от Варна,  завършила е Техническият университет – Мюнхен, има успешна професионална реализация в Германия и е член на Сдружение Таляна. Арх. Явор Панев е от София, но работи и живее във Варна, завършил е ВСУ и към момента е зам. председател на Сдружение Таляна.

Архитект Явор Панев

Един от изявените български специалисти, присъсвали на презентацията, беше и доц. д-р арх. Елена Димитрова, дългогодишен преподавател по архитектура и урбанизъм в катедра Градоустройство на Архитектурния факултет при УАСГ. Арх. Димитрова е също и член на Научния комитет по историческите градове и села (CIVVIH) към Международния съвет за опазване на паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС).

Ето какво сподели тя след представянето на проекта: „Градът е специфично културно наследство – ако искаме да го съхраним, трябва да опазим живота в него и правото му да се развива. Представянето на проекта за съхраняването и съживяването на квартал Таляна на конференцията във ВСУ ме зарадва като преподавател и изследовател. Защото проектът е замислен и осъществен на високо професионално ниво – с любов към мястото и с грижа за бъдещето, защото е чувствителен, както към нуждите на хората зад затворените врати, така и към нуждите на цялата градска общност. Този проект протяга ръка за подкрепа. Добре овладяното знание в опазването на културното наследство и умението за непринуден диалог позволиха на младия екип искрено и убедително да представи и защити едно важно професионално и гражданско послание“.

Сред изгледалите с интерес презентацията беше и Марияна Кънчева, Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО), която също поздрави сърдечно членовете от Сдружение Таляна за осъщественото до момента, макар и само на етап предпроектно проучване.

Очарованието на Таляна

Марияна Кънчева от Асоциацията на българските черноморски общини с членове на Сдружение Таляна

В рамките на конференцията АБЧО също представи международен проект , по който е партньор. Проектът включва инвестиционни дейности с демонстрационна цел и моделна стойност  –  мерки за саниране, повишаване на енергийната ефективност, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и зелени технологии в офис сграда на ул. Преслав № 4. Предвидени са и възстановителни дейности на фасадата на сградата, включително реставрация на пластичната украса. Сградата се намира на територията на Таляна и е с висока архитектурна стойност. Ето защо беше предвидено до нея да се направи демонстрация на материали за реставрация и консервация на сгради в последния ден на конференцията.

Сграда в квартал Таляна

Сградата на ул. Преслав № 4

Сграда на улица "Преслав"

Демонстрация на материали за реставрация и консервация на сгради в Таляна

Демонстрацията беше направена от екип на компанията Рьофикс – производител на висококачествени материали и технологии за строителство, реставрация и консервация. Ръководителят на екипа инж. Даниел Трънков участва с лекции и на теоретичната част на конференцията предходните два дни, след което имаше възможност на терен да покаже как на практика се прилагат част от методите и материалите. Подобни демонстрации в рамките на научна конференция допринасят изключително много за цялостната полза от подобни форуми, тъй като свързват теорията с практиката. По този начин иновативните методи имат шанс да влязат много по-бързо, лесно и ефективно в приложение. Инж. Трънков от Рьофикс даде примери за няколко сгради в Таляна с висока културна стойност, които вече са реставрирани или в момента се реставрират успешно с материали и know-how на компанията.

Демонстрация на материали и методи за реставрация

инж. Даниел Трънков с участници в конференцията, в рамките на която се проведе демострацията на материали и методи за реставрация

По време на демонстрацията

Участници в демонстрацията

Екипът от Рьофикс след демонстрацията заедно с Християн Облаков, проф. Нора Ломбардини, арх. Жечка Илиева, Марияна Кънчена и проф. д-р Масут Есмаилоу

След демонстрацията участниците в конференцията, сред които и чуждестранни лектори, бяха поканени на обиколка из Таляна, водена от изявения варненски краевед Християн Облаков. Наричан още градския историк на Варна заради професионализма и отдадеността, с които работи по популяризиране на културното материално и нематериално наследство на морската столица, той поднесе информация, която беше посрещната с голям интерес от всички. Гостите на конференцията имаха възможност да научат много за делото на видни архитекти, възхитиха се от красотата на съграденото от тях, което поколенията са успели да запазят до наши дни, получиха представа как са живеели и от какво са се вълнували хората в Стара Варна. С тази обиколка в историческата ядро на града беше сложен край на IXто издание на международната научна конференция по архитектура и строителство ArCivE.

Сграда в квартал Таляна

Сграда, строена през 1902 г. – ул. Преслав