Откриването ще се състои на 4 октомври, петък, от 19.00 ч в арт галерията на комплекс „Морско казино“. Творбите са дело на ученици с профил „Изобразително изкуство“ от Средното училище за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски“ – Варна. Организаторите на изложбата, които са и автори на цялостния проект за пленер–конкурс „Архитектурното наследство на Таляна”, са от Сдружение с нестопанска цел „Таляна”. Проектът се осъществява с подкрепата на Фонд „Култура“ на Община Варна.

Една от целите на проекта е да се развият уменията на учениците за рисуване на архитектурни обекти, да се надгради солидната основа, която преподавателите от СУ за ХНИ „К. Преславски” им дават, с фокус върху старите сгради на Варна със статут на паметници на културата.

Другата основна цел, която инициаторите на проекта се поставят, е да се популяризира информация за ценното архитектурно наследство на Стара Варна. Ето защо освен картините на изложбата ще има и информационни материали  на български, английски и немски за емблематични сгради. Материалите са подготвени със съдействието на краеведа Християн Облаков и преподавателката по опазване на културното наследство арх. Жечка Илиева.

Двамата специалисти бяха ангажирани и като лектори за участниците в пленера и проведоха с тях две подготвителни обиколки в „Таляна” през първите дни. Краеведът разказа историята на този район от Стара Варна през значими сгради, като акцентира върху живота и делото на видни архитекти и граждани на морския град, обхващайки периода от средата на 19 до първите десетилетия на 20 в. Арх. Илиева представи информация за богатото стиловото разнообразие в архитектурата на територията на днешния творчески квартал на Варна.

Водещ преподавател по изобразително изкуство през следващите 5 дни на пленера беше арх. Белин Моллов. Освен експерт по благоустройство и устойчиво регионално развитие, заемал ръководни длъжности в МРРБ, той е и художник с множество изложби в страната и чужбина.

Ученичката Мариела Гочева рисува изглед към ул. Преслав с дома на Иван Драсов.

В началото на септември арх. Моллов откри самостоятелна изложба, озаглавена „Архитектурното наследство на България“, също в комплекс „Морско казино“ във Варна. Изложбата беше посветена на празника на Съединението, тъй като в резултат от този исторически акт през следващите десетилетия са създадени едни от най-красивите и представителни сгради, които днес са част от културно-историческо наследство на България. Картини на именно тези ценни архитекурни обекти представи арх. Моллов на изложбата си във Варна. Така и учениците успяха да се запознаят предварително с произведенията на своя водещ преподавател и да придобият по-широка представа за развитието на градската среда в България като цяло.

Художник рисува стара сградаФьодор Яз си избра да изобрази с акварел сградата на Социалната чайна.

Двайсет и един млади художника рисуваха в периода 10 – 14 септември т. г. на 6 локации в Таляна: площадчето пред Дома на архитекта, на ул. Преслав, ул. Дръзки и пл. Атанас Буров, в долната част на ул. Цар Симеон I и на площадчето пред НОИ. До всяка група млади художници имаше и ученици–презентатори на културно-историческо наследство. Те бяха подготвени, при проявен интерес от страна на минувачите, да предоставят информация за архитектурните обекти, които се рисуват. Учениците -презентатори разказваха на гражданите и гостите на Варна за архитектите, проектирали съответните сгради, за историческите личности, живели в тях, за стиловото разнообразие на архитектурата на „Таляна“. А стиловото разнообразие в „Таляна“ е богато – възрожденски къщи и каменни маази (складове) от преди Освобождението, сгради, изпълнение в стил сецесион, неоготика, необарок, неокласицизъм и др.

рисунка на Арабската сладкарницаСиана Гаджемова си избра да рисува Арабската сладкарница.

Сред зданията и архитектурните ансамбли, изобразени на картините от пленера, ще видите дома на Иван Драсов с неоренесансовата скулптурата на млада жена, Софийската банка със скулптурата на бог Меркурий, възседнал орел, Арабската сладкарница в ориенталски стил, ансамбли от ул. Дръзки и др.

На откриването на изложбата предстои връчването на награди в различни категории – „Акварел“, „Масло“, „Графична рисунка“, „Смесена техника“, „Архитектурен детайл“, както и награда за най-добър презентатор на архитектурното наследство на „Таляна“. Журито, определило наградите за художниците, е в състав: г-жа Калия Йорданова, художник и учител с дългогодишен опит, г-жа Доротея Павлова, културолог, уредник в ГХГ „Б. Георгиев“ – Варна, и арх. Жечка Илиева, университетски преподавател по опазване на културно-историческото наследство.

Изложбата ще остане в галерията на комплекс „Морско казино“ до 16 октомври.